CENNIK

Cennik naszych uslug

PAKIETY DO WYBORU

*Karnety wystawiane są na czas określony. Karnet 1,4,8 wejść – 30 dni, karnet 12 wejść – 40 dni od daty pierwszego treningu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużenia ważności karnetu.

 

Attachments